Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 130
  • Trong tuần: 203
  • Tất cả: 59,230
Đăng nhập

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

  Họ tên: Dương Thị Thu Hà
Ngày sinh: 25/10/1969
Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn
Trình độ: Đại học
Email: duongthuhaby1@gmail.com
  Họ tên: Trần Đăng Uy
Ngày sinh: 29/03/1973
Chức vụ: PCT Công đoàn
Trình độ: Đại học
Email: tranuy03@gmail.com
  Họ tên: Nguyễn Thị Tâm
Ngày sinh: 14/08/1980
Chức vụ: UV BCH
Trình độ: Đại học
Email: nguyentamby180@gmail.com
  Họ tên: Phan Thị Kim Hòa
Ngày sinh: 17/09/1981
Chức vụ: UV BCH - Trưởng ban Nữ công
Trình độ: Đại học
Email: phankimhoaby1@gmail.com
  Họ tên: Nguyễn Diệu Linh
Ngày sinh: 10/08/1984
Chức vụ: UVBCH - Chủ nhiệm UBKT
Trình độ: Đại học
Email: nguyendieulinhby1@gmail.com

Họ tên: Nguyễn Thị Tâm
Ngày sinh: 14/08/1980
Chức vụ: UV BCH
Trình độ: Đại học