Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 80
  • Trong tuần: 153
  • Tất cả: 59,180
Đăng nhập

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN

  Họ tên: Nguyễn Thị Cẩm Vân
Ngày sinh: 01/10/1984
Chức vụ: Bí thư ĐTN
Trình độ: Đại học
Email: vanntc-thptbaoyen1@laocai.edu.vn
  Họ tên: Trần Văn Thuận
Ngày sinh: 01/10/1984
Chức vụ: PBT ĐTN
Trình độ: Đại học
Email: vanthuan.tran1984@gmail.com
  Họ tên: Hoàng Thị Thùy Hương
Ngày sinh: 18/09/1987
Chức vụ: UV ĐTN
Trình độ: Đại học
Email: huonghtt-thptbaoyen1@laocai.edu.vn

  Họ tên: Diệp Minh Nam
Ngày sinh: 18/07/1987
Chức vụ: UV ĐTN
Trình độ: Đại học
Email: minhnamby1@gmail.com

  Họ tên: Hoàng Thị Châm
Ngày sinh: 12/12/1987
Chức vụ: UV ĐTN
Trình độ: Đại học
Email: hoangchamby1@gmail.com