Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 116
  • Trong tuần: 189
  • Tất cả: 59,216
Đăng nhập

TỔ NGỮ VĂN NĂM HỌC 2018-2019

   
  Họ tên: Nguyễn Thị Hồng
Ngày sinh: 10/10/1981
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Chức vụ Đảng: Bí thư CBVP
Trình độ: Đại học
Email: hongduong812005@gmail.com
  Họ tên: Hoàng Thị Thu Hằng
Ngày sinh: 22/07/1982
Chức vụ: TTCM
Trình độ: Đại học
Email: hangvan82@gmail.com
  Họ tên: Nguyễn Thị Thu Hương
Ngày sinh: 28/09/1976
Chức vụ: TPCM
Trình độ: Đại học
Email: haihuong7576@gmail.com

  Họ tên: Lưu Thị Lan
Ngày sinh: 21/08/1974
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ: Đại học
Email: luulanby1@gmail.com
  Họ tên: Ngô Thị Hải Yến
Ngày sinh: 14/12/1977
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ: Thạc sĩ
Email: ngothihaiyenby1@gmail.com

   
Họ tên: Hà Thị Thiều
Ngày sinh: 10/10/2010
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ: Đại học
Email: hathieu10@gmail.com
  Họ tên: Đỗ Thùy Dương
Ngày sinh: 20/11/1983
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ: Đại học
Email: dothuyduongby1@gmail.com
  Họ tên: Ma Thị Bích Thu
Ngày sinh: 06/03/1983
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ: Đại học
Email: mabichthuby1@gmail.com
  Họ tên: Hoàng Ngọc Hà
Ngày sinh: 30/01/1984
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ: Đại học
Email: hahn-thptbaoyen1@laocai.edu.vn
Họ tên: Ngô Thị Hải Yến
Ngày sinh: 14/12/1977
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ: Thạc sĩ
Email: ngothihaiyenby1@gmail.com
Họ tên: Ngô Thị Hải Yến
Ngày sinh: 14/12/1977
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ: Thạc sĩ
Email: ngothihaiyenby1@gmail.com