Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 145
  • Trong tuần: 218
  • Tất cả: 59,245
Đăng nhập

TỔ TOÁN-TIN NĂM HỌC 2018-2019

 
  Họ tên: Đỗ Anh Tuấn
Ngày sinh: 14/11/1982
Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng
Chức vụ Đảng: Bí thư CBKHTN
Trình độ: Thạc sỹ 

  Họ tên: Bùi Văn Định
Ngày sinh: 01/01/1981
Chức vụ: TTCM - GV Toán
Trình độ: Đại học
Email: buivandinhby1@gmail.com
  Họ tên: Lê Đình Quỳnh
Ngày sinh: 02/01/1981
Chức vụ: TPCM - GV Toán
Trình độ: Đại học
Email: ledinhquynhby1@gmail.com


  Họ tên: Dương Thị Thu Hà
Ngày sinh: 25/10/1969
Chức vụ: Chủ tịch CĐ - GV Toán 
Trình độ: Đại học
Email: duongthuhaby1@gmail.com


  Họ tên: Nguyễn Khánh Hường
Ngày sinh: 29/01/1976
Chức vụ: Giáo viên Toán
Trình độ: Đại học
Email: khanhhuongby1@gmail.com
  Họ tên: Nguyễn Thị Mai
Ngày sinh: 03/02/1981
Chức vụ: Giáo viên Toán
Trình độ: Đại học
Email: nguyenthimaiby1@gmail.com
  Họ tên: Nguyễn Thị Lê
Ngày sinh: 09/01/1986
Chức vụ: Giáo viên Toán
Trình độ: Đại học
Email: nguyenthileby1@gmail.com
  Họ tên: Mai Thị Nụ
Ngày sinh:01/03/1984
Chức vụ: Giáo viên Toán
Trình độ: Đại học
Email: 
  Họ tên: Khương Thị Thơm
Ngày sinh: 20/10/1985
Chức vụ: Giáo viên Toán
Trình độ: Đại học
Email: khuongthomby1@gmail.com
  Họ tên: Phạm Thị Loan
Ngày sinh: 29/08/1988
Chức vụ: Giáo viên Toán
Trình độ: Đại học
Email: phamloantl@gmail.com
  Họ tên: Bùi Hương Quế
Ngày sinh: 21/12/1984
Chức vụ: Giáo viên Tin học
Trình độ: Đại học
Email: buihuongqueby1@gmail.com
  Họ tên: Nguyễn Thị Hạnh
Ngày sinh: 10/12/1979
Chức vụ: Giáo viên Tin học
Trình độ: Đại học
Email: nguyenthihanhby1@gail.com
  Họ tên: Nguyễn Thị Cẩm Vân
Ngày sinh:
01/10/1984
Chức vụ: Bí thư ĐTN - GV Tin học
Trình độ: Đại học
Email: vanntc-thptbaoyen1@laocai.edu.vn