Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 98
  • Trong tuần: 171
  • Tất cả: 59,198
Đăng nhập

TỔ LÝ-HÓA-SINH-CN NĂM HỌC 2018-2019

 TỔ LÝ-HÓA-SINH-CN  
  Họ tên: Phạm Xuân Trường
Ngày sinh: 22/11/1982
Chức vụ: TTCM - GV Vật lý
Trình độ: Thạc sỹ
Email: phamxuantruongby1@gmail.com
  Họ tên: Phạm Thị Thu Hà
Ngày sinh: 25/04/1983
Chức vụ: TPCM - GV Hóa học
Trình độ: Đại học
Email: phamhaby1@gmail.com

  Họ tên: Lê Thị Thanh Hải
Ngày sinh: 01/06/1967
Chức vụ: Giáo viên Vật lý
Trình độ: Đại học
Email: hailtt-thptbaoyen1@laocai.edu.vn

  Họ tên: Trần Đăng Uy
Ngày sinh: 29/03/1973
Chức vụ: PCT CĐ - GV Vật lý
Trình độ: Đại học
Email: tranuy03@gmail.com

  Họ tên: Trần Văn Thuận
Ngày sinh: 01/10/1984
Chức vụ: PBT ĐTN - GV Vật lý
Trình độ: Đại học
Email: vanthuan.tran1984@gmail.com  Họ tên: Bùi Thị Dung
Ngày sinh: 26/07/1987
Chức vụ: Giáo viên Vật lý
Trình độ: Thạc sỹ
Email: hoaphudung036@gmail.com

  Họ tên: Phan Văn Thắng
Ngày sinh: 01/12/1985
Chức vụ: Giáo viên Vật lý
Trình độ: Đại học
Email: phanvanthangby1@gmail.com

  Họ tên: Nguyễn Hoàng Oanh
Ngày sinh: 23/02/1975
Chức vụ: Giáo viên Hóa học
Trình độ: Đại học
Email: nguyenhoangoanhby1@gmail.com

  Họ tên: Lê Quang Nghĩa
Ngày sinh: 16/11/1983
Chức vụ: Giáo viên Hóa học
Trình độ: Đại học
Email: nghia.lq.baoyen1@gmail.com

  Họ tên: Nguyễn Thị Hoa
Ngày sinh: 01/05/1980
Chức vụ: Giáo viên Hóa học
Trình độ: Đại học
Email: nguyenhoathby1@gmail.com

  Họ tên: Nông Thị Phùng
Ngày sinh: 03/05/1985
Chức vụ: Giáo viên Hóa học
Trình độ: Đại học
Email: nongphungby1@gmail.com

  Họ tên: Trịnh Văn Thể
Ngày sinh: 18/07/1983
Chức vụ: TKHĐ - Giáo viên Sinh học
Trình độ: Đại học
Email: trinhvantheby1@gmail.com

  Họ tên: Nguyễn Thị Cương
Ngày sinh: 18/04/1986
Chức vụ: Giáo viên Sinh học
Trình độ: Đại học
Email: nguyenthicuongby1@gmail.com

  Họ tên: Đoàn Thanh Tùng
Ngày sinh: 14/11/1980
Chức vụ: Giáo viên Sinh học
Trình độ: Đại học
Email: doantung2805@gmail.com

  Họ tên: Nguyễn Diệu Linh
Ngày sinh: 10/08/1984
Chức vụ: UVBCH CĐ - Chủ nhiệm UBKT - GV Sinh học
Trình độ: Đại học
Email: nguyendieulinhby1@gmail.com


  Họ tên: Nguyễn Văn Luật
Ngày sinh: 10/02/1983
Chức vụ: Giáo viên Sinh học
Trình độ: Đại học
Email: nguyenluatbaoyen3@gmail.com

  Họ tên: Đỗ Trung Thành
Ngày sinh: 13/04/1973
Chức vụ: Giáo viên Công nghệ
Trình độ: Đại học
Email: bibobaoyen@gmail.com

  Họ tên: Cao Thị Hoàn
Ngày sinh: 06/12/1981
Chức vụ: Giáo viên Công nghệ
Trình độ: Đại học
Email: 

  Họ tên: Hoàng Trung Kiên
Ngày sinh: 30/04/1979
Chức vụ: Giáo viên Công nghệ
Trình độ: Đại học
Email: hoangtrungkienby1@gmail.com

  Họ tên: Nguyễn Văn Hải
Ngày sinh: 05/12/1984
Chức vụ: Thiết bị thí nghiệm
Trình độ: Cao đẳng
Email: anhhailc@gmail.com

Họ tên: Trần Văn Thuận
Ngày sinh: 01/10/1984
Chức vụ: PBT ĐTN
Trình độ: Đại học
Email: vanthuan.tran1984@gmail.com
Họ tên: Trần Văn Thuận
Ngày sinh: 01/10/1984
Chức vụ: PBT ĐTN
Trình độ: Đại học
Email: vanthuan.tran1984@gmail.com
Họ tên: Trần Văn Thuận
Ngày sinh: 01/10/1984
Chức vụ: PBT ĐTN
Trình độ: Đại học
Email: vanthuan.tran1984@gmail.com