Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 47
  • Trong tuần: 120
  • Tất cả: 59,147
Đăng nhập

TỔ SỬ-ĐỊA-GDCD NĂM HỌC 2018-2019

TỔ SỬ-ĐỊA-GDCD   
  Họ tên: Phạm Thanh Hải
Ngày sinh: 10/10/1975
Chức vụ: Hiệu Trưởng
Chức vụ Đảng: Bí thư Đảng bộ
Trình độ: Thạc sỹ
Email: thanhhai.pham1975@gmail.com

  Họ tên: Nguyễn Anh Tuân
Ngày sinh: 20/11/1976
Chức vụ: TTCM - GV Địa lý
Chức vụ Đảng: Bí thư CB KHXH
Trình độ: Thạc sỹ
Email: nguyenanhtuanby1@gmail.com  Họ tên: Phan Thị Kim Hòa
Ngày sinh: 17/09/1981
Chức vụ: TPCM - UV BCH CĐ - TB Nữ công - GV GDCD
Trình độ: Đại học
Email: phankimhoaby1@gmail.com
  Họ tên: Đỗ Thị Hằng
Ngày sinh: 01/03/1976
Chức vụ: Giáo viên Địa lý
Trình độ: Đại học
Email: dothihangby1@gmail.com

  Họ tên: Hoàng Thị Thùy Hương
Ngày sinh: 18/09/1987
Chức vụ: UV BCH Đoàn -  Giáo viên Địa lý
Trình độ: Đại học
Email: huonghtt-thptbaoyen1@laocai.edu.vn


  Họ tên: Nông Đức Thuần
Ngày sinh: 20/02/1981
Chức vụ: Giáo viên Địa lý
Trình độ: Đại học
Email: nongducthuan81@gmail.com

  Họ tên: Hoàng Thị Hà
Ngày sinh: 23/07/1980
Chức vụ: Giáo viên Lịch sử
Trình độ: Đại học
Email: haht-thptbaoyen1@laocai.edu.vn


  Họ tên: Nguyễn Thị Tố Loan
Ngày sinh: 08/12/1984
Chức vụ: Giáo viên Lịch sử
Trình độ: Thạc sỹ
Email: toloansp1@gmail.com

  Họ tên: Nguyễn Thị  Thanh
Ngày sinh: 02/06/1980
Chức vụ:  Giáo viên Lịch sử
Trình độ: Đại học
Email: thanhnt-thptbaoyen1@laocai.edu.vn

  Họ tên: Bàn Thị Hạt
Ngày sinh: 02/10/1982
Chức vụ: Giáo viên GDCD
Trình độ: Thạc sỹ
Email: banhat.lc1982@gmail.com

  Họ tên: Vũ Đức Trọng
Ngày sinh: 05/10/1975
Chức vụ: Giáo viên GDCD
Trình độ: Đại học
Email: trongvd-thptbaoyen1@laocai.edu.vn