Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN ĐÃ TỪNG CÔNG TÁC TẠI TRƯỜNG

TT Họ và tên Năm công tác Môn dạy Chức vụ
1 Nguyễn Xuân Phương 1968-1970 Địa lý lý Hiệu trưởng
2 Lê Quang Minh 1969-1972 Ngữ văn Hiệu trưởng
3 Lương Văn Sáu 1971-1979 Địa lý Hiệu trưởng
4 Doãn Đình Đa 1979-1983 Địa lý Hiệu trưởng
5 Hoàng Trọng 1982-1992 Hóa học Hiệu trưởng
6 Tạ Văn Minh 1981-2010 Ngữ văn Hiệu trưởng
7 Ngô Thị Nghi 1988- 2013 Ngữ văn Hiệu trưởng
8 Lê Văn Đức 1978-1981 Toán học Hiệu phó
9 Đỗ Duyên 1981-2002 GDCD Hiệu phó
10 Đỗ Đình Thế 1983-2004 Vật Lý Hiệu phó
11 Nguyễn Thị Hồng 1988-2011 Toán học Hiệu phó
12 Bùi Văn Hiến 2002-2012 Vật Lý Hiệu phó
13 Vũ Thị Dung 1979-1984 Địa lý Giáo viên
14 Lê Thị Hồng Sâm 2004-2009 Địa lý Giáo viên
15 Nguyễn Thị Hiên Địa lý Giáo viên
16 Đỗ Thị Thường 1986-2004 Địa lý Giáo viên
17 Lê Thị Kim Bình 1977-2008 Sinh học Giáo viên
18 Hà Công Nhiên 1968-1977 Sinh học Giáo viên
19 Phạm Thị Minh Huệ Sinh học Giáo viên
20 Dương Đức Nguyễn 2002-2003 Sinh-Hóa Giáo viên
21 Bùi Thị Kim Hiền Sinh - KTNN Giáo viên
22 Nguyễn Văn Lâm 1969-1975 Hóa học Giáo viên
23 Nguyễn Văn Lập 1976-1981 Hóa học Giáo viên
24 Cù Thị Lợi 1974-1977 Hóa học Giáo viên
25 Trịnh Văn Thịnh 1990-1994 Hóa học Giáo viên
26 Dương Thị Thúy 1981-1989 Hóa học Giáo viên
27 Lê Thị Ngọc Hóa học Giáo viên
28 Phùng Minh Thái Hóa học Giáo viên
29 Lê Quang Nghĩa Hoá học Giáo viên
30 Nguyễn Thị Thúy Hoàn 1977-1980 Kỹ thuật Giáo viên
31 Hà Sĩ Đối 1979-1985 Vật Lý Giáo viên
32 Nguyễn Văn Lã 1974-1977 Vật Lý Giáo viên
33 Nguyễn Văn Lâm 1968-1974 Vật Lý Giáo viên
34 Nguyễn Văn Lập 1981-1984 Vật Lý Giáo viên
35 Phạm Thị Hồng Lương 1992-1994 Vật Lý Giáo viên
36 Nguyễn Cảnh Quỳ 1968-1976 Vật Lý Giáo viên
37 Lưu Xuân Thuỷ 1982-1989 Vật Lý Giáo viên
38 Trần Quốc Toản 2005-2009 Vật Lý Giáo viên
39 Nguyễn Thị Thu Hoài 2007-2008 Vật Lý Giáo viên
40 Đặng Đình Khôi 1972-1973 Vật Lý Giáo viên
41 Phạm Thị Dung 1992-2003 Toán học Giáo viên
42 Đỗ Trung Liên 1974-1976 Toán học Giáo viên
43 Đào Văn Lương 2003-2004 Toán học Giáo viên
44 Nguyễn Thị Quý 1973-1975 Toán học Giáo viên
45 Kim Ngọc Sơn 1969-1972 Toán học Giáo viên
46 Hoàng Kim Tân 1975-1983 Toán học Giáo viên
47 Nguyễn Thị Kim Thanh 2006-2008 Toán học Giáo viên
48 Nguyễn Văn Trò 1978-1984 Toán học Giáo viên
49 Nguyễn Quang Trung 2002-2007 Toán học Giáo viên
50 Nguyễn Văn Dương 1976-1980 Toán học Giáo viên
51 Phạm Khắc Xứng 2003-2009 Toán học Giáo viên
52 Trần Đình Thảo Toán học Giáo viên
53 Phạm Đại An 2004-2008 Toán học Giáo viên
54 Nguyễn Văn Ánh 1981-2003 Toán học Giáo viên
55 Trương Thu Ba 1978-1979 Toán học Giáo viên
56 Nguyễn Công Dụ 1980-1985 Toán học Giáo viên
57 Phạm Thị Lương 1984-1990 Toán học Giáo viên
58 Nguyễn Thị Oanh 1971-1973 Toán học Giáo viên
59 Dương Thị Thu Hà Toán học Giáo viên
60 Mai Thị Nụ Toán học Giáo viên
61 Nguyễn Hồng Nhung 2005-2006 Ngoại ngữ Giáo viên
62 Nguyễn Thị Lệ Thuy 2002-2004 Ngoại ngữ Giáo viên
63 Nguyễn Thị Thu Hà 2005-2010 Ngoại ngữ Giáo viên
64 Hoàng Thị Lệ Hằng 1996-1998 Ngoại ngữ Giáo viên
65 Lương Thị Hạnh 1998-2002 Ngoại ngữ Giáo viên
66 Trần Thị Liên 2011-2012 Ngoại ngữ Giáo viên
67 Trần Thị Thơm 2004-2009 Ngoại ngữ Giáo viên
68 Nguyễn Ánh Dương 2002-2004 Ngoại ngữ Giáo viên
69 Nguyễn Khắc Lĩnh 1974-1993 Ngoại ngữ Giáo viên
70 Hoàng Thu Huyền Ngoại ngữ Giáo viên
71 Nguyễn Thuỳ Dung Ngoại ngữ Giáo viên
72 Nguyễn Văn Cửu 2005-2008 Lịch sử Giáo viên
73 Cù Thị Hồng 2004-2010 Lịch sử Giáo viên
74 Nguyễn Văn Mùi 1968-1972 Lịch sử Giáo viên
75 Chu Minh Nghiêm 1976-1980 Lịch sử Giáo viên
76 Trần Thị Minh Tâm Lịch sử Giáo viên
77 Nguyễn Văn Nhật 1978-1986 Lịch sử Giáo viên
78 Nguyễn Văn Mạnh Lịch sử Giáo viên
79 Nguyễn Thị Thanh Lịch sử Giáo viên
80 Lê Đình Phúc 1976-1994 Thể dục Giáo viên
81 Nguyễn Minh Đăng 2002-2003 Thể dục Giáo viên
82 Nguyễn Văn Phượng 1994-2001 Thể dục Giáo viên
83 Phạm Thanh Bình Thể dục Giáo viên
84 Ngô Thị Thanh Phương Tin học Giáo viên
85 Đỗ Ngọc Hồ 1976-1985 Ngữ văn Giáo viên
86 Nguyễn Bá Đào 1968-1969 Ngữ văn Giáo viên
87 Bùi Quang Chiêu 1968-1978 Ngữ văn Giáo viên
88 Lê Quốc Huy 1987-1994 Ngữ văn Giáo viên
89 Hoàng Thị Hoa 1978-1982 Ngữ văn Giáo viên
90 Đỗ Mai Hương 1986-1991 Ngữ văn Giáo viên
91 Lê Thị La 2004-2009 Ngữ văn Giáo viên
92 Hà Thị Nga 1981-1986 Ngữ văn Giáo viên
93 Hoàng Thị Hồng Nhung 1978-1980 Ngữ văn Giáo viên
94 Lê Kiều Oanh 1983-1988 Ngữ văn Giáo viên
95 Lê Mạnh Trường 1992-1996 Ngữ văn Giáo viên
96 Nguyễn Thị Phụng 2002-2007 Ngữ văn Giáo viên
97 Nguyễn Văn Hiệp 1981-1982 Ngữ văn Giáo viên
98 Hoàng Thị Thu Hằng Ngữ văn Giáo viên
99 Đỗ Thuỳ Dương Ngữ văn Giáo viên
100 Hoàng Văn Vui Nhân viên Nhân viên
101 Phạm Thị Miện 1972-1987 Nhân viên Nhân viên
102 Nguyễn Đình Nhu 1984-2008 Nhân viên Nhân viên
103 Nguyễn Văn Khang 1977-1984 Kế toán Nhân viên
104 Nguyễn Thị Phiến 1987-1995 Kế toán Nhân viên
105 Trần Thị Nghĩa Kế toán Nhân viên
106 Trịnh Công Kiên Bảo vệ Nhân viên
107 Nông Thị Hường Thư viện Nhân viên
108 Bùi Thị Thanh Nga   Ngoại ngữ Giáo viên