Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
DANH SÁCH BCH CÔNG ĐOÀN

 Stt Họ và tên Đơn vị Chức vụ Ảnh
1

THẦY TRẦN ĐĂNG UY

Mr.TRAN ĐANG UY

Điện thoại (phone number): 0915038820

Email: tranuy01@gmail.com
TỔ VẬT LÍ - CÔNG NGHỆ  

Chủ tịch Công đoàn

SCHOOL SOLIDARITY TRADE UNION CHAIRMAN

 

2  

CÔ NGUYỄN DIỆU LINH

Mrs. NGUYEN DIEU LINH

Điện thoại (phone number): 0944414809

Email: nguyendieulinhby1@gmail.com
 TỔ HOÁ - SINH    
 3  

CÔ NGUYỄN THỊ TÂM

Mrs. NGUYEN THI TAM

Điện thoại (phone number): 0977148022

Email: nguyentamby180@gmail.com
 TỔ THỂ DỤC - GDQP    
4  

CÔ PHAN THỊ KIM HOÀ

Mrs.PHAN THI KIM HOA

Điện thoại (phone number): 0974521542

Email: phankimhoaby1@gmail.com
TỔ SỬ - ĐỊA - GDCD