Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
DANH SÁCH TỔ NGỮ VĂN

 Stt Họ và tên Đơn vị Chức vụ Ảnh
 1

 

CÔ NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

Mrs.NGUYEN THI THU HUONG

Điện thoại (phone number):0917293519

Email: haihuong7576@gmail.com

TỔ NGỮ VĂN

LANGUAGE ARTS GROUP

Tổ trưởng chuyên môn

Leader Group


2

 

CÔ MA THỊ BÍCH THU

Mrs.MA THI BICH THU

Điện thoại (phone number):0917336702

Email: mabichthuby1@gmail.com

TỔ NGỮ VĂN

LANGUAGE ARTS GROUP

Tổ phó chuyên môn

Vice Group Leader 

 
3

 

CÔ NGÔ THỊ HẢI YẾN

Mrs. NGO THI HAI YEN

Điện thoại (phone number): 0982403221

Email: ngothihaiyenby1@gmail.com

TỔ NGỮ VĂN

LANGUAGE ARTS GROUP

Giáo viên

Teacher

 
4

 

CÔ HÀ THỊ THIỀU

Mrs.HA THI THIEU

Điện thoại (phone number): 0966804999

Email: hathieu10@gmail.com

TỔ NGỮ VĂN

LANGUAGE ARTS GROUP

Giáo viên

Teacher

 
5

 

CÔ LƯU THỊ LAN

Mrs.LUU THI LAN

Điện thoại (phone number): 0977846756

Email: luulanby1@gmail.com

TỔ NGỮ VĂN

LANGUAGE ARTS GROUP

Giáo viên

Teacher

 
6

 

CÔ NGUYỄN THỊ NGUYỆT

Mrs. NGUYEN THI NGUYET

Điện thoại (phone number):0388867468

Email: nguyenthinguyetthptby1@gmail.com

TỔ NGỮ VĂN

LANGUAGE ARTS GROUP

Giáo viên

Teacher

 
7

 

CÔ NGUYỄN THỊ THÁI ANH

Mrs. NGUYEN THI THAI ANH

Điện thoại (phone number): 0987364513

Email: nguyenthaiánhp@gmail.com

TỔ NGỮ VĂN

LANGUAGE ARTS GROUP

Giáo viên

Teacher