Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
DANH SÁCH TỔ VẬT LÝ - CÔNG N

Stt  Họ và tên Đơn vị Chức vụ Ảnh
1

THẦY PHẠM XUÂN TRƯỜNG

Mr.PHAM XUAN TRUONG

Điện thoại (phone number): 0982070448

Email: phamxuantruongby1@gmail.com
 TỔ VẬT LÍ - CÔNG NGHỆ  

Tổ trưởng chuyên môn

Leader Group
 
2  

THẦY TRẦN ĐĂNG UY

Mr.TRAN DANG UY

Điện thoại (phone number):0915038820

Email: tranuy01@gmail.com
 TỔ VẬT LÍ - CÔNG NGHỆ

Chủ tịch Công đoàn

SCHOOL SOLIDARITY TRADE UNION CHAIRMAN

 
3  

THẦY TRẦN VĂN THUẬN

Mr.TRAN VAN THUAN

Điện thoại (phone number): 0388095999

Email: vanthuan.tran1984@gmail.com
TỔ VẬT LÍ - CÔNG NGHỆ   

 Giáo viên

Teacher
 
4  

THẦY PHAN VĂN THẮNG

Mr.PHAN VAN THANG

Điện thoại (phone number):0977825107

Email: phanvanthangby1@gmail.com
 TỔ VẬT LÍ - CÔNG NGHỆ

 Giáo viên

Teacher