Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
DANH SÁCH BAN LÃNH ĐẠO

Họ và tên
Đơn vị Chức vụ Ảnh

 THẦY PHẠM THANH HẢI

Mr. PHAM THANH HAI

Số điện thoại (Phone number): 0915032044

Thư điện tử (Email): thanhhai.pham1975@gmail.com

 BAN LÃNH ĐẠO

TỔ SỬ - ĐỊA - GDCD

 Hiệu trưởng

Principal

 

THẦY NGUYỄN VĂN HƯNG

Mr.NGUYEN VAN HUNG

Số điện thoại (Phone number):0986343121

Thư điện tử (Email):hungnv-thptbaoyen1@laocai.edu.vn

 BAN LÃNH ĐẠO

TỔ TIẾNG ANH

Phó hiệu trưởng

Vice Principal

 

THẦY ĐỖ ANH TUẤN

Mr.ĐO ANH TUAN

Số điện thoại (Phone number): 0987565614

Thư điện tử (Email): doanhtuanby1@gmail.com

 

 BAN LÃNH ĐẠO

TỔ TOÁN TIN

 

Phó hiệu trưởng

Vice Principal

 

CÔ NGUYỄN THỊ HỒNG

Mrs.NGUYEN THI HONG

Số điện thoại (Phone number): 0975548702

Thư điện tử (Email): hongduong812005@gmail.com

 

 BAN LÃNH ĐẠO

TỔ NGỮ VĂN

 

Phó hiệu trưởng

Vice Principal