Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
DANH SÁCH TỔ TOÁN - TIN

STT  HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ CHỨC VỤ ẢNH
1

 

THẦY BÙI VĂN ĐỊNH

Mr. BUI VAN DINH

Điện thoại (phone number): 0976441222

Email: buivandinhby1@gmail.com

 TỔ TOÁN - TIN

INFORMATION TECHNOLOGY & MATHS GROUP

Tổ trưởng chuyên môn

Leader Group

 
2  

THẦY LÊ ĐÌNH QUỲNH

Mr. LE DINH QUYNH

Điện thoại (phone number):0366679917

Email: ledinhquynhby1@gmail.com

 TỔ TOÁN - TIN

INFORMATION TECHNOLOGY & MATHS GROUP

 

Tổ phó chuyên môn

Vice Group Leader 

 
 3  

CÔ NGUYỄN KHÁNH HƯỜNG

Mrs. NGUYEN KHANH HUONG

Điện thoại (phone number): 0987763896

Email: khanhhuongby1@gmail.com

 TỔ TOÁN - TIN

INFORMATION TECHNOLOGY & MATHS GROUP

 Giáo viên

Teacher

 

 4

 

 

CÔ NGUYỄN THỊ MAI

Mrs. NGUYENTHI MAI

Điện thoại (phone number):0965890963

Email: nguyenthimaiby1@gmail.com

 TỔ TOÁN - TIN

INFORMATION TECHNOLOGY & MATHS GROUP

 

Giáo viên

Teacher

 
 5

 

CÔ NGUYỄN THỊ LÊ

Mrs.NGUYEN THI LE

Điện thoại (phone number): 0989790258

Email: nguyenthileby1@gmail.com

 TỔ TOÁN - TIN

INFORMATION TECHNOLOGY & MATHS GROUP

 

Giáo viên

Teacher

 
6

 

CÔ PHẠM THỊ LOAN

Mrs. PHAM THI LOAN

Điện thoại (phone number):0989848727

Email: phamloantl@gmail.com

 TỔ TOÁN - TIN

INFORMATION TECHNOLOGY & MATHS GROUP

 

Giáo viên

Teacher

 
7

 

CÔ KHƯƠNG THỊ THƠM

Mrs.KHUONG THI THOM

Điện thoại (phone number):0985340500

Email: khuongthomby1@gmail.com

TỔ TOÁN - TIN

INFORMATION TECHNOLOGY & MATHS GROUP

 

Giáo viên

Teacher

 
8

 

CÔ BÙI HƯƠNG QUẾ

Mrs.BUI HUONG QUE

Điện thoại (phone number): 0917796099

Email: buihuongqueby1@gmail.com

 TỔ TOÁN - TIN

INFORMATION TECHNOLOGY & MATHS GROUP

 

Giáo viên

Teacher

 
9

 

CÔ NGUYỄN THỊ HẠNH

Mrs.NGUYEN THI HANH

Điện thoại (phone number):0982121450

Email: nguyenthihanhby1@gmail.com

 TỔ TOÁN - TIN

INFORMATION TECHNOLOGY & MATHS GROUP

 

Giáo viên

Teacher

 
 10

 

CÔ NGUYỄN THỊ CẨM VÂN

Mrs.NGUYEN THI CAM VAN

Điện thoại (phone number): 0366869063

Email: vanntc-thptbaoyen1@laocai.edu.vn

TỔ TOÁN - TIN

INFORMATION TECHNOLOGY & MATHS GROUP

 

Giáo viên

Teacher