Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
DANH SÁCH TỔ TIẾNG ANH

 Stt Họ và tên Đơn vị Chức vụ Ảnh
 1

 

CÔ NGUYỄN THỊ HẰNG

Mrs. NGUYENTHI HANG

Điện thoại (phone number): 0382344077

Email: nguyenthihangby1@gmail.com
 TỔ TIẾNG ANH  

Tổ trưởng chuyên môn

Leader Group
 
 2

 

CÔ HOÀNG THỊ CHÂM

Mrs.HOANG THI CHAM

Điện thoại (phone number):0374686234

Email: hoangchamby1@gmail.com
 TỔ TIẾNG ANH

 Giáo viên

Teacher 
 
3

 

CÔ HOÀNG THỊ HÀ VÂN

Mrs.HOANG THI HA VAN

Điện thoại (phone number):  0977453404

Email: havan404@gmail.com
TỔ TIẾNG ANH 

 Giáo viên

Teacher 
 
4

 

CÔ BÀN THỊ BÍCH LIÊN

Mrs.BAN THI BICH LIEN

Điện thoại (phone number): 0397114842

Email: banthibichlienby1@gmail.com
TỔ TIẾNG ANH 

 Giáo viên

Teacher  
 
5

 

CÔ LÝ THỊ NGA

Mrs.LY THI NGA

Điện thoại (phone number): 0356731829

Email: lythingaby1@gmail.com
 TỔ TIẾNG ANH 

 Giáo viên

Teacher